Txố Pịa Lớp (Buổi đầu đến lớp)
Lòng hiếu học và khát khao được đến trường của các em nhỏ vùng cao vẫn luôn là nỗi trăn trở của nhiều người. Tuy nhiên nó cũng là cảm hứng sáng tác cho nhiều nhà văn, nhà thơ. Chính từ nét đẹp giản dị đó mà: "Bàn học ghép mấy thanh tre - Trong lòng cháy bao mơ ước".